Samen-de-Wijk-In met Woningcorporatie Domesta

‘We waren blij verrast, en dat maak je niet vaak mee bij een bouwproject.’

Een mooi compliment van onze opdrachtgever Bert Moormann, directeur bij Woningcorporatie Domesta. We gingen Samen-de-Wijk-In en bekeken het project Woonzorgcomplex Hoogeveen: het nieuwe thuis voor 27 ouderen met een verstandelijke beperking. Dit woonzorgcomplex moest in een zeer kort tijdsbestek worden gerealiseerd. In maar een half jaar tijd moest het gebouw sleutelklaar opgeleverd worden en nemen de bewoners er hun intrek. Bekijk de video en lees meer informatie over de eisen, randvoorwaarden en de samenwerking op: https://samendewijk-in.nl.

Speciaal en innovatief project

Trots zijn wij op ons bouwproject Woonzorgcomplex Hoogeveen. Niet alleen om het prachtige eindresultaat en een tevreden opdrachtgever, maar ook vanwege de nieuwe techniek die we gebruikten. Vanwege de ‘slappe’ grond was heifundatie noodzakelijk. Om trilling en overlast voor de buurt te voorkomen, en als gevolg van de grondsamenstelling, kozen we voor drukpaalfundering. Een fantastische uitdaging. Haalbaar, dankzij een slim en duurzaam bouwsysteem. Bekijk de video!