Hoe circulair is circulair?

10 januari 2019

De week van de circulaire economie 2019

Met de week van de circulaire economie in het vooruitzicht, de definitie er maar eens bij gepakt en teruggeblikt op mijn blog van vorig jaar.

“Een circulaire economie is een economisch systeem dat is gebaseerd op het minimaliseren van grondstofgebruik door hergebruik van producten, onderdelen en hoogwaardige grondstoffen. Het is een systeem van gesloten kringlopen waarin producten hun waarde zo min mogelijk verliezen, hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt en systeemdenken centraal staat”.

(meer…)