Edge Stadium

Edge Stadium Amsterdam

Edge Stadium

In oktober van 2020 is G&S Bouw gestart met de uitbreiding en verduurzaming van het voormalige hoofdkantoor van Loyens & Loeff aan de Fred Roeskestraat in Amsterdam. Het gebouw krijgt de naam Edge Stadium en wordt namens eigenaar Allianz ontwikkeld door Edge. De bouwwerkzaamheden zullen circa 2 jaar in beslag nemen.
In opdracht van G&S Bouw mogen wij de nieuwe prefab houten gevelelementen leveren.

Het bestaande gebouw bestaat uit 2 vleugels met aan de voor- en achterzijde een vierkant en hartvormig gebouw, met daar tussenin een groot atrium. De uitbreiding van het gebouw bestaat uit een uitbouw aan de voorzijde, waarin de bestaande hartvormige koperen gevel wel zichtbaar blijft. Daarnaast wordt er aan de vleugels 1 verdieping toegevoegd, aan het middelste deel 2 verdiepingen en wordt de verdiepingsvloer naar binnen toe uitgebreid het atrium in. De huidige buitengevel zal gehandhaafd blijven en tegen de nieuwe verdiepingen zal hetzelfde type natuursteen worden gebruikt.

Het 20 jaar oude kantoorgebouw zal tijdens de verbouwing worden verduurzaamd naar de standaard van deze tijd. Zoveel mogelijk materiaal wat vrijkomt tijdens de verbouwing zal worden hergebruikt, waaronder de houten binnenpuien, kolommen en natuursteen bestrating. Het huidige kantoor is ingedeeld zoals dat rond 2000 normaal was, dus met veel kleine werkkamers. Na de verbouwing zal het kantoor juist worden ingericht voor “het nieuwe werken”, dus kantoortuinen, flexplekken en faciliteiten om te ontspannen.

Nu (eind februari) is vanaf de Amstelveenseweg te Amsterdam is nu duidelijk te zien dat G&S Bouw is gestart met de werkzaamheden voor het project Edge Stadium.

prefab gevelelementen voor Edge Stadium

Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Niet praten maar doen!

De Groot Vroomshoop bouwt al meer dan 90 jaar bewust met hout. Afgelopen jaar hebben meer dan 200 enthousiaste collega’s gewerkt aan 650 duurzame projecten in heel Nederland. Veel bedrijven claimen dat ze maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij doen het ook echt! Meer dan 24.000 m³ vuren hout is verwerkt in de vernieuwde hal in Vroomshoop. De medewerkers zaagden het in 1,2 miljoen onderdelen voor prefab toepassing. Natuurlijk zijn daar bomen voor terug geplant. Wij bouwen aantoonbaar circulair en maken de wereld die we met elkaar in bruikleen hebben steeds een beetje mooier. Voor volgende generaties. Hoe we dat doen, is te zien in de infographic.

Bewust bouwen met hout

Dat begint natuurlijk al met de grondstof. Wij bouwen bewust met hout, een CO₂-bufferende grondstof, afkomstig uit duurzaam beheerde bossen. Onze werkmaatschappijen ontwikkelden duurzame bouwconcepten, volledig circulair en multi-inzetbaar. In Rotterdam realiseerde Bouwsystemen een circulaire houten school die gemakkelijk kan worden gedemonteerd, verplaatst en uitgebreid. De school bestaat uit 75 houten modules. De langste ligger voor Gelijmde Houtconstructies was 33 meter en we produceerden 10 voetbalvelden vol gevels voor Houtbouw.

Energiebesparingen blijven oplopen

De Groot Vroomshoop heeft er alles aan gedaan om zoveel mogelijk CO₂ te besparen. In 2020 was dit 15 miljoen kilogram CO₂. Op onze daken zijn meer dan 8.600 zonnepanelen geplaatst. Sinds de plaatsing begin oktober is al 189.000kWh opgewekt. Evenveel stroomverbruik als 54.000 huishoudens in een jaar.
Benieuwd wat we nog meer gedaan hebben in 2020? Bekijk de infographic hieronder.

Laboratorium voor circulair bouwen van start in Heerlen

Gebouwen die dynamisch en flexibel gebouwd worden van herbruikbare materialen, hebben een essentiële aanjaagfunctie in de transitie naar een circulaire (bouw)economie. Ze dienen als het ware als tijdelijke opslagplaats van waardevol bouwmateriaal. Bij circulair bouwen wordt er geen steen, geen schroefje weggegooid. Dat is de gedachte achter het Green Transformable Building Lab (GTB Lab©), dat binnenkort gebouwd wordt in Heerlen.

De groenstrook tussen de stadsautosnelweg N281, Antwerpseweg en Woonboulevard Heerlen, gelegen op bedrijventerrein ‘In de Cramer’ te Heerlen is de plaats waar het GTB Lab© zal verrijzen. De vergunningen zijn geregeld, de bouw begint binnenkort en de eerste fase van het GTB Lab©  is klaar in de zomer van dit jaar. De Groot Vroomshoop Gelijmde Houtconstructies mag voor het GTB Lab© de gelamineerde houtconstructie voor het dak leveren.

Elk jaar een ander lab

Het GTB Lab©  ziet er telkens anders uit: het wordt elk jaar opnieuw getransformeerd, waarbij uitsluitend gebruik gemaakt wordt van bouwmaterialen die door de bedrijven uit de bouw en industrie aangeleverd worden. Op die manier wordt een circulaire bouwmethodiek ontwikkeld, getest en gedemonstreerd.

Het is een tijdelijk gebouw. De bouwpartners ontvangen de bouwmaterialen over 10 jaar weer retour.
Zo is het een innovatieve showcase en tastbaar voorbeeld voor circulair bouwen en een afvalloze bouw, waarbij het credo geldt: ‘sloopafval is een fout in het ontwerp’, aldus Elma Durmisevic grondlegger van GTB Lab© . Daarnaast deelt het Lab kennis en oplossingen via een virtuele kennisbank voor circulair bouwen. Deze kennisbank is voor iedereen in Limburg toegankelijk en bevat waardevolle informatie voor gemeenten, corporaties en andere partijen die betrokken zijn bij de herstructureringsopgave van Parkstad. Slim en toekomstbestendig bouwen speelt daarbij een belangrijke rol. In deze kennisbank zijn onder andere ontwerpvoorbeelden te vinden, informatie over materialen en hergebruikpotentieel, financiële – en businessmodellen, maar ook ervaringen van andere projecten op het gebied van circulair bouwen, zoals SUPERLOCAL in Kerkrade.

De samenwerking tussen de partijen rondom het GTB Lab© is belangrijk voor het regionale Uitvoeringsprogramma Circulair Bouwen in Parkstad. Dit thema is zo belangrijk voor Parkstad omdat het een aantal centrale speerpunten van de regio verbindt, zoals de grote herstructureringsopgave (sloop), ambities op het gebied van digitalisering (Smart Service Campus), energietransitie (PALET) en het creëren van extra werkgelegenheid.

Elma Durmisevic is initiatiefneemster/createur en directeur van het GTB Lab©  en is verantwoordelijke architect voor het ontwerp van het lab: ”ik ben blij dat na al die energie en tijd die in het opzetten van het GTB Lab©  is gestoken het eindelijk is gelukt om dit unieke initiatief in Parkstad te mogen realiseren. In al die jaren is er een groot community ontstaan met het bedrijfsleven, onderzoekinstituten, universiteiten, de Woon Boulevard Heerlen en publieke sector, maar zonder de enorme steun van de stadsregio Parkstad en IBA Parkstad zou de realisatie van het GTB Lab©  onmogelijk zijn geweest. Daarnaast hebben Gemeente Heerlen en Provincie Limburg het project enorm ondersteund”, zo stelt Elma Durmisevic tevreden.

Ontmoetingsplek

Ook wordt het GTB Lab© als regionale hub een informatie- en ontmoetingsplek rond circulair bouwen: een etalage voor ‘innovatie in de bouw’, waar wetenschappelijke inzichten en maatschappelijke eisen en wensen samenkomen. Zo wordt een verbinding gelegd met bijvoorbeeld de ondernemingen op de Woonboulevard om consumenten beter bewust te maken van de mogelijkheden van duurzaamheidsmaatregelen.
Verder zal vanuit het GTB Lab© advies worden verleend ten behoeve van projecten met circulaire ambitie met name aan sloopbedrijven, bouwindustrie, ontwerpers en eigenaren van gebouwen.

Het vormt daarmee een essentieel onderdeel van het in ontwikkeling zijnde regionale circulaire uitvoeringsprogramma.

Gezamenlijke inspanning

Het project omvat een totale investeringssom van € 1.525.700.

Het Green Transformable Building Lab© wordt gerealiseerd en co-gefinancierd door verschillende partners uit de bouw en industrie zoals De Groot Vroomshoop, Kloeckner Metals ODS NL/Jansen, Pilkington Nederland, Ammanu LED-Intelligence, Jongen Bouwpartners, Rodeca BV, 4D architects, Advie Bureau Brekelmans, MJB groep – Bouwregisseurs, ABT Ingenieurs in Bouwtechniek Staatsbosbeheer, TheNewMakers, Bluedeck, Moooz,.
Daarnaast hebben Stadsregio Parkstad Limburg, IBA Parkstad, Provincie Limburg, gemeente Heerlen en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een subsidiebijdrage geleverd aan het project. De Rabobank Parkstad Limburg heeft het project in de voorbereidingsfase ondersteund.

Meer informatie staat op https://www.greentransformablebuilding.com/