Verdere samenwerking en ontwikkeling houten modules met SeARCH architecten

Architect SeARCH en aannemer De Groot Vroomshoop hebben een overeenkomst gesloten om het gezamenlijk ontwikkelde modulaire houten bouwsysteem verder te ontwikkelen en op grote schaal toe te passen.

Het succesvolle systeem van verplaatsbare houten modules, Modulinn® genaamd, is toegepast in ontwerpen van SeARCH voor de basisscholen Klein Amsterdam en Het Epos in Rotterdam en is bekroond met de Nationale Houtbouwprijs in de categorie beste seriematige houtbouw.

Met hun houtmodulebouw-concept laten de De Groot Vroomshoop en SeARCH zien dat duurzaam, circulair en CO2-negatief bouwen, architectuur, verplaatsbare huisvesting en permanente kwaliteit prima samengaan. Ze beantwoorden hiermee aan de maatschappelijk vraag om duurzaam en betaalbaar te bouwen.

Basisschool Klein Amsterdam
Basisschool Het Epos Rotterdam

Voorgeschiedenis

In 2018 heeft SeARCH voor basisschool Klein Amsterdam een systeem met gestapelde modules bedacht, waarbij de bovenste module aan een zijde uitkraagt en aan de andere zijde als galerij gebruikt kan worden. Samen met aannemer en producent De Groot Vroomshoop, is een uniek bouwconcept ontwikkeld voor een circulaire en volledig houten school die gemakkelijk kan worden gedemonteerd, verplaatst, vergroot en uitgebreid.

Door met prefab modules te werken, wordt de bouwtijd tot een minimum beperkt en staat er een volledig nieuw schoolgebouw in slechts enkele maanden tijd.

Basisschool Klein Amsterdam
Basisschool Het Epos Rotterdam

Dit unieke bouwconcept waarmee scholen flexibel kunnen inspelen op groei en krimp terwijl ze toch een duurzaam en mooi schoolgebouw krijgen, is niet onopgemerkt gebleven. Het biedt immers een unieke huisvestingsoplossing: een verplaatsbaar schoolgebouw van permanente kwaliteit met een zeer korte ontwikkel- en bouwtijd. In Rotterdam is in 2019 een tweede, grotere houten basisschool opgeleverd, Het Epos, met een gymzaal en een afwijkende gevelafwerking en uitstraling als gerealiseerd in Amsterdam. De houten Modulinn® modules zijn hier verder geoptimaliseerd met onder andere. de integratie van luchtkanalen, verlichting en bekabeling.

De eerste uitbreiding van Klein Amsterdam met 12 extra modules in een speelse kleur rood is intussen een feit en een tweede uitbreiding als het gebouw verplaatst wordt naar de definitieve locatie is al gepland.

Toekomstplannen

De Amsterdamse basisscholen en de gemeente Amsterdam zijn al overtuigd van de kwaliteit en voordelen van flexibele huisvestingsoplossing van permanente kwaliteit. Zo is de Kindercampus Zuidas inmiddels gerealiseerd, de basisschool Schinkelhaven in aanbouw en basisschool IJ-Oever in Buiksloterham in voorbereiding genomen.

Het systeem is door zijn flexibiliteit niet alleen geschikt voor het onderwijs, maar ook voor andere gebouwtypologieën. De Groot Vroomshoop en SeARCH hebben veel ervaring met het ontwerpen en bouwen in hout en blijven samenwerken aan de optimalisatie van de modules. De flexibele indeling en warme uitstraling maken dat we gebouwen kunnen ontwerpen voor nagenoeg elke locatie en omgeving

Gunning Design & Build nieuwbouw ecologische basisschool in Almere

Hoe wordt duurzaamheid natuurlijk geïntegreerd in het dagelijks leren en leven? Dat heeft De Groot Vroomshoop Bouwsystemen aangetoond in een openbare Europese aanbesteding voor de nieuwbouw van ecologische basisschool De Verbeelding in Oosterwold (Almere).

Duurzaam leren en leven

De Groot Vroomshoop heeft samen met GAJ VBW Architecten en Groen & Aldenkamp Installatietechnieken een serieus verschil kunnen maken ten opzichte van de concurrenten in de aanbesteding van deze uitdagende design & build opdracht. De opdrachtgever noemt de architectuur krachtig en herkenbaar met een duidelijke entree en duurzame gevelbekleding. De functies onderwijs, sport, spelen en parkeren zijn logisch verdeeld. In dit gebouw wordt duurzaamheid natuurlijk geïntegreerd in het dagelijks leren en leven.

Start in 2022

Stichting Prisma Almere is op 10 januari 2022 gestart met ecologische basisschool De Verbeelding in Oosterwold. Vanuit een tijdelijke locatie wordt onderwijs gegeven tot het definitieve gebouw in 2022 door De Groot Vroomshoop wordt opgeleverd. Het ecologische gedachtegoed van de school zal terug te zien zijn in het gebouw, in materiaalkeuzes en zelfopgewekte energie met bijvoorbeeld zonnepanelen. Stichting Prisma beoogt met De Verbeelding dat alle leerlingen later zinvol en optimaal functioneren in een maatschappij die voortdurend verandert. De vorm van onderwijs gaat verder dan goed leren lezen, schrijven en rekenen. De Verbeelding kijkt ook vanuit het begrip duurzaamheid naar de toekomst van de kinderen.

De huisvestingsconcepten voor het onderwijs van De Groot Vroomshoop lenen zich bij uitstek voor duurzame en circulaire bouw.

Wilt u ook even binnenkijken op De Verwondering?

Minister Hugo de Jonge op werkbezoek

Donderdag 20 januari bracht Hugo de Jonge, onze nieuwe minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, een werkbezoek aan het splinternieuwe wooncomplex De Rietgors van Mozaïek Wonen in Gouda.

Minister De Jonge is zeer geïnteresseerd in flexibel en circulair bouwen. Hij geeft aan dat flexwoningen een belangrijk onderdeel van de oplossing van de woningnood zijn. Wooncomplex De Rietgors is hier een perfect voorbeeld van. Deze flexwoningen voor starters en ‘spoedzoekers’ zijn gerealiseerd volgens ons houtmodulebouw-concept. Dit is niet alleen een snelle manier van bouwen, maar ook duurzaam en circulair. Het complex is volledig uit hout gerealiseerd wat goed is voor het klimaat en een gezonde leefomgeving is.

De minister sprak tijdens zijn bezoek met één van de bewoners, wethouder Rogier Tetteroo, directeur-bestuurder Ron De Haas van Mozaïek Wonen, architect Jurrian Knijtijzer van Finch Buildings en onze eigen directeur Wim Sturris.

Meer weten over dit project? Klik hier

Nieuw partnerschap voor houtmodulebouw met Aveco de Bondt

19 januari 2022

De Groot Vroomshoop Bouwsystemen B.V. en Aveco de Bondt geloven in de kansen die bouwen met hout biedt en dat samenwerking en kennisdeling in de keten hiervoor essentieel is. Daarom hebben we besloten dat we intensief willen samenwerken op het gebied van houtmodulebouw. Dit hebben we officieel gemaakt in de vorm van een samenwerkingsovereenkomst, gericht op het ontwikkelen van kennis en nieuwe houtbouwconcepten.

Houtbouw

Houtbouw is een van de oudste bouwwijzen ter wereld en is nu weer heel sterk in opkomst. Groeiende aandacht voor duurzaam bouwen is daarin een belangrijke driver. Bouwen met hout heeft de potentie om klimaatverandering af te remmen en tegelijk circulair en gezond te bouwen, zolang dit hout afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen.

Samen sterk

In het kader van samen sterk bundelen we onze krachten in dit nieuwe partnerschap. We richten ons daarin op het ontwikkelen en uitwisselen van kennis, en op het realiseren van nieuwe houtbouwconcepten in een groeiende markt. Daarbij maken we optimaal gebruik van onze wederzijdse expertise op gebied van procesmanagement, bouwfysica, constructies, duurzaam bouwen, conceptontwikkeling en ketensamenwerking.

Succesvolle houtmodulebouw

Met de gebundelde krachten en diensten geven we de komende jaren een verdere impuls aan de succesvolle toepassing van houtbouw in Nederland. De eerste successen zijn onder andere het meest circulaire houten woongebouw de M’DAM in Monnickendam en de houten woontoren in Buiksloterham. Laatstgenoemde toont aan dat hoogbouw ook mogelijk is met houtbouw. Beide projecten zijn in co-creatie gerealiseerd met architect Finch Buildings.