Verdere samenwerking en ontwikkeling houten modules met SeARCH architecten

Architect SeARCH en aannemer De Groot Vroomshoop hebben een overeenkomst gesloten om het gezamenlijk ontwikkelde modulaire houten bouwsysteem verder te ontwikkelen en op grote schaal toe te passen.

Het succesvolle systeem van verplaatsbare houten modules, Modulinn® genaamd, is toegepast in ontwerpen van SeARCH voor de basisscholen Klein Amsterdam en Het Epos in Rotterdam en is bekroond met de Nationale Houtbouwprijs in de categorie beste seriematige houtbouw.

Met hun houtmodulebouw-concept laten de De Groot Vroomshoop en SeARCH zien dat duurzaam, circulair en CO2-negatief bouwen, architectuur, verplaatsbare huisvesting en permanente kwaliteit prima samengaan. Ze beantwoorden hiermee aan de maatschappelijk vraag om duurzaam en betaalbaar te bouwen.

Basisschool Klein Amsterdam
Basisschool Het Epos Rotterdam

Voorgeschiedenis

In 2018 heeft SeARCH voor basisschool Klein Amsterdam een systeem met gestapelde modules bedacht, waarbij de bovenste module aan een zijde uitkraagt en aan de andere zijde als galerij gebruikt kan worden. Samen met aannemer en producent De Groot Vroomshoop, is een uniek bouwconcept ontwikkeld voor een circulaire en volledig houten school die gemakkelijk kan worden gedemonteerd, verplaatst, vergroot en uitgebreid.

Door met prefab modules te werken, wordt de bouwtijd tot een minimum beperkt en staat er een volledig nieuw schoolgebouw in slechts enkele maanden tijd.

Basisschool Klein Amsterdam
Basisschool Het Epos Rotterdam

Dit unieke bouwconcept waarmee scholen flexibel kunnen inspelen op groei en krimp terwijl ze toch een duurzaam en mooi schoolgebouw krijgen, is niet onopgemerkt gebleven. Het biedt immers een unieke huisvestingsoplossing: een verplaatsbaar schoolgebouw van permanente kwaliteit met een zeer korte ontwikkel- en bouwtijd. In Rotterdam is in 2019 een tweede, grotere houten basisschool opgeleverd, Het Epos, met een gymzaal en een afwijkende gevelafwerking en uitstraling als gerealiseerd in Amsterdam. De houten Modulinn® modules zijn hier verder geoptimaliseerd met onder andere. de integratie van luchtkanalen, verlichting en bekabeling.

De eerste uitbreiding van Klein Amsterdam met 12 extra modules in een speelse kleur rood is intussen een feit en een tweede uitbreiding als het gebouw verplaatst wordt naar de definitieve locatie is al gepland.

Toekomstplannen

De Amsterdamse basisscholen en de gemeente Amsterdam zijn al overtuigd van de kwaliteit en voordelen van flexibele huisvestingsoplossing van permanente kwaliteit. Zo is de Kindercampus Zuidas inmiddels gerealiseerd, de basisschool Schinkelhaven in aanbouw en basisschool IJ-Oever in Buiksloterham in voorbereiding genomen.

Het systeem is door zijn flexibiliteit niet alleen geschikt voor het onderwijs, maar ook voor andere gebouwtypologieën. De Groot Vroomshoop en SeARCH hebben veel ervaring met het ontwerpen en bouwen in hout en blijven samenwerken aan de optimalisatie van de modules. De flexibele indeling en warme uitstraling maken dat we gebouwen kunnen ontwerpen voor nagenoeg elke locatie en omgeving

Minister Hugo de Jonge op werkbezoek

Donderdag 20 januari bracht Hugo de Jonge, onze nieuwe minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, een werkbezoek aan het splinternieuwe wooncomplex De Rietgors van Mozaïek Wonen in Gouda.

Minister De Jonge is zeer geïnteresseerd in flexibel en circulair bouwen. Hij geeft aan dat flexwoningen een belangrijk onderdeel van de oplossing van de woningnood zijn. Wooncomplex De Rietgors is hier een perfect voorbeeld van. Deze flexwoningen voor starters en ‘spoedzoekers’ zijn gerealiseerd volgens ons houtmodulebouw-concept. Dit is niet alleen een snelle manier van bouwen, maar ook duurzaam en circulair. Het complex is volledig uit hout gerealiseerd wat goed is voor het klimaat en een gezonde leefomgeving is.

De minister sprak tijdens zijn bezoek met één van de bewoners, wethouder Rogier Tetteroo, directeur-bestuurder Ron De Haas van Mozaïek Wonen, architect Jurrian Knijtijzer van Finch Buildings en onze eigen directeur Wim Sturris.

Meer weten over dit project? Klik hier

Nieuw partnerschap voor houtmodulebouw met Aveco de Bondt

19 januari 2022

De Groot Vroomshoop Bouwsystemen B.V. en Aveco de Bondt geloven in de kansen die bouwen met hout biedt en dat samenwerking en kennisdeling in de keten hiervoor essentieel is. Daarom hebben we besloten dat we intensief willen samenwerken op het gebied van houtmodulebouw. Dit hebben we officieel gemaakt in de vorm van een samenwerkingsovereenkomst, gericht op het ontwikkelen van kennis en nieuwe houtbouwconcepten.

Houtbouw

Houtbouw is een van de oudste bouwwijzen ter wereld en is nu weer heel sterk in opkomst. Groeiende aandacht voor duurzaam bouwen is daarin een belangrijke driver. Bouwen met hout heeft de potentie om klimaatverandering af te remmen en tegelijk circulair en gezond te bouwen, zolang dit hout afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen.

Samen sterk

In het kader van samen sterk bundelen we onze krachten in dit nieuwe partnerschap. We richten ons daarin op het ontwikkelen en uitwisselen van kennis, en op het realiseren van nieuwe houtbouwconcepten in een groeiende markt. Daarbij maken we optimaal gebruik van onze wederzijdse expertise op gebied van procesmanagement, bouwfysica, constructies, duurzaam bouwen, conceptontwikkeling en ketensamenwerking.

Succesvolle houtmodulebouw

Met de gebundelde krachten en diensten geven we de komende jaren een verdere impuls aan de succesvolle toepassing van houtbouw in Nederland. De eerste successen zijn onder andere het meest circulaire houten woongebouw de M’DAM in Monnickendam en de houten woontoren in Buiksloterham. Laatstgenoemde toont aan dat hoogbouw ook mogelijk is met houtbouw. Beide projecten zijn in co-creatie gerealiseerd met architect Finch Buildings.

Houten woongebouwen krijgen KOMO-certificaat

Vroomshoop, 20 december – Een mooie beloning voor een vooruitstrevend initiatief; de uit houten modules samengestelde woongebouwen van De Groot Vroomshoop zijn sinds kort KOMO-gecertificeerd. Dit betekent dat het ontwerp en proces van de woongebouwen onafhankelijk is gecontroleerd, getoetst en vastgelegd, wat de kwaliteit van de houten woongebouwen garandeert. Bij het nieuwe complex ‘De Rietgors’ aan de Winterdijk in Gouda is vanmorgen het nieuwe KOMO-certificaat door Oscar van Doorn, directeur van Stichting SKH uitgereikt aan Wim Sturris, directeur De Groot Vroomshoop en aan Ron de Haas, directeur-bestuurder van Mozaïek Wonen.

Het komo-certificaat is overhandigd aan Mozaïek Wonen.
Van links naar rechts: Wim Sturris (De Groot Vroomshoop), Ton Jans (Stichting KOMO),  Ron de Haas (Mozaïek Wonen) en Oscar van Doorn (Stichting SKH)

Onafhankelijke kwaliteitstoetsing

‘Omdat het bouwen van houten woningen relatief nieuw is in Nederland, liggen kwaliteitsfouten op de loer. En dat willen we bij De Groot Vroomshoop koste wat kost voorkomen’, aldus directeur Wim Sturris. Hij vindt het belangrijk dat niet alleen grondgebonden woningen uit Gevolgklasse 1, maar ook gestapelde houten woongebouwen uit Gevolgklasse 2 voldoen aan de voorwaarden en eisen uit de Wet kwaliteitsborging (Wkb). ‘Daarom heb ik contact gezocht met certificatie-instelling SKH en de collectieve keurmerkinstantie KOMO. Met succes, want op basis van onafhankelijke kwaliteitstoetsing hebben onze houten woongebouwen het KOMO-certificaat gekregen. Naar verwachting ruim drie jaar eerder dan de Wkb vereist!’

Houten woningen in Gouda

In Gouda heeft De Groot Vroomshoop voor woningcorporatie Mozaïek recentelijk de KOMO-gecertificeerde houten modules geleverd, waarmee in totaal 60 houten woningen zijn samengesteld. ‘Onze modules zijn gemaakt met kruislaaghout (CLT) uit duurzaam beheerde bossen. Hiervoor zijn we STIP-gecertificeerd, als bewijs dat we altijd alleen verantwoord geproduceerd hout gebruiken’, zo vertelt Wim. Tel daar het KOMO-certificaat bij op en je zult begrijpen waarom we trots zijn. Onze opdrachtgevers zijn ervan verzekerd dat onze woningen de vooraf beloofde kwaliteit hebben en naar verwachting zullen presteren. En in het kader van efficiency is het pure winst dat onze woningen in hun geheel zijn getoetst.’

In de media

Onze directeur Wim Sturris heeft een interview aan de Cobouw gegeven over de onafhankelijke toetsing van onze complete houten woningen en welke zekerheden dit biedt.

Lees het hele interview hier.

Nationale Houtbouwprijs 2021

Schoolgebouw basisschool Het Epos wint de Nationale Houtbouwprijs 2021 in de categorie Seriematige houtbouw 🏆 🍀

De nominatie was al geweldig! Maar dat Basisschool Het Epos ook is bekroond met de titel ‘beste seriematige houtbouw 2021’, is iets om samen trots op te zijn. Van harte SeARCH en Stichting De Verre Bergen met deze prijs! Dank voor de opdracht voor de realisatie van een houten school vanuit 75 houten modules die we in onze Fabriek van Houten Gebouwen prefabriceerden!

Fotocredits:@ossipvanduivenbode

Triodosbank beste houten gebouw 2021

Het hoofdkantoor van de Triodosbank in Driebergen is door jury en stemmers verkozen als het beste houten gebouw van Nederland! Gefeliciteerd RAU Architects, J.P. van Eesteren en DERIX-Gruppe. Bij de bouw van Triodos Bank hebben wij intensief samengewerkt met Derix. Wij leverde de 338 houten spanten, die de dragers zijn van de kruislaaghouten vloeren.

Fotocredits: Bert Rietberg

Nationale Houtbouwprijs 2021

Meer weten over de nationale houtbouwprijs en benieuwd naar de winnaars in de overige categorieën?
Bekijk het snel via: https://www.houtwereld.nl/houtnieuws/houten-bankgebouw-overtuigt-jury-en-stemmers/

Hoog(s)tepunt in de houtmodulebouw

Vorige week is het hoogste punt van de houten woontoren in Buiksloterham gevierd. De vlag van De Groot Vroomshoop wappert in de top van het gebouw. Een mijlpaal in houtmodulebouw, want hoogbouw is dus mogelijk! De bouw gaat snel, schoon en is circulair. Een teamprestatie die we leverden met Finch Buildings en vastgoedontwikkelaar en -beheerder Coltavast.

Houten appartementen te huur in de vrije sector

De woontoren heeft zeven verdiepingen. Alle 22 volledig houten appartementen worden verhuurd in de vrije sector. De plint daaronder biedt ruimte voor kantoren en commerciële invulling. De houten modules waaruit het gebouw is opgetrokken zijn in de Fabriek van Houten Gebouwen al voorzien van installaties en sanitair en daar voorbereid voor transport naar de bouwlocatie. Dat scheelt bouwtijd en opslag op locatie. In dit efficiënte productieproces wordt al een maximale hoeveelheid aan CO2 bespaard ten opzichte van traditionele bouw. Bovendien ligt in het gebouw nog eens ruim 410 ton CO2 opgeslagen, gelijk aan het jaarlijks elektriciteitsverbruik van 460 huishoudens. Het houten gebouw heeft een permanente kwaliteit, maar is volledig adaptief aan een veranderende context. De houten modules zijn demontabel, herbruikbaar, verplaatsbaar en opnieuw te configureren.

De woontoren in Buiksloterham wordt in het voorjaar van 2022 opgeleverd!

Houten woongebouw in Monnickendam in zeven maanden gerealiseerd

18 november 2021 – M’DAM, het meest circulaire houten woongebouw van Nederland, is deze week opgeleverd. Na zeven maanden prefabricage en bouw op locatie – aan de Pierebaan in Monnickendam – zijn de 42 koopappartementen en 20 sociale huurwoningen aan de nieuwe eigenaren overgedragen. In Nederland is niet eerder een grootschalig woongebouw gerealiseerd dat bijna in zijn geheel is opgetrokken uit CLT (cross laminated timber).

BMB ontwikkeling (onderdeel van VolkerWessels) is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van M’DAM. Daniëlle Rossmeissl (ontwikkelaar): “Naast ons eigen team hebben Finch Buildings, woningcorporatie Wooncompagnie en De Groot Vroomshoop (tevens VolkerWessels) een belangrijke ‘steen’ bijgedragen aan de totstandkoming. Gezamenlijk hebben we met M’DAM een woongebouw neergezet dat op veel vlakken vernieuwend is. Het is niet alleen plezierig om in te wonen, maar ook hét bewijs dat modulair bouwen met hout toekomst heeft.” M’DAM is ontworpen door architect Finch Buildings en met houtbouwer De Groot Vroomshoop doorontwikkeld naar een houtmodulebouw-concept dat geschikt is voor permanente bewoning.

Fabriek voor Houten Gebouwen

Alle 62 appartementen zijn vrijwel volledig in de “Fabriek van Houten Gebouwen” van De Groot Vroomshoop gebouwd. In de fabriek zijn de houten modules voorzien van gevels en daken, isolatie, vloerafwerking, ramen en deuren, sanitaire ruimten, elektra en installaties. De volledige energievraag is elektrisch ingevuld. Middels groot transport zijn de appartementen over de weg naar Monnickendam vervoerd en ter plaatse gemonteerd en afgebouwd.

Waterland trots op Kohnstammlocatie

Waterland is de eerste gemeente in de regio met een compleet circulair woongebouw. Wethouder Theo van Eijk (CDA): “Apetrots zijn wij als gemeente op de realisatie van deze nieuwe duurzame appartementen! De circulaire houtbouw, een Energie Prestatie Coëfficient (EPC) van 0,0 en een volledig all-electric gebouw dragen bij aan onze duurzaamheidsambitie. Mooi dat alle appartementen bewoond gaan worden door inwoners uit Waterland, waarbij ook een groot aantal starters en senioren een mooie nieuwe plek hebben gevonden om te wonen.”

Keuze voor houtbouw

Woningcorporatie Wooncompagnie heeft één gebouwdeel met 20 appartementen afgenomen en voegt hiermee weer 20 zeer vernieuwende woningen toe aan de sociale huursector in de gemeente Waterland. Voor BMB is dit het eerste houtbouwproject met particuliere koopwoningen, waarbij een Woningborgcertificaat is afgegeven. Houtbouw reduceert de CO2 uitstoot en is daardoor veel duurzamer en milieuvriendelijker dan traditionele bouwprojecten en het zorgt voor een gezonder binnenklimaat.

VolkerWessels winnaar van de Forest50

VolkerWessels is eerder deze maand uitgeroepen tot winnaar van de Forest50. Deze prestigieuze lijst rangschikt de grootste 50 bouwbedrijven in Nederland op de mate van gebruik van duurzaam hout en de communicatie over het belang van verantwoord bosbeheer. BMB ontwikkeling heeft als dochteronderneming van VolkerWessels met het bijzondere houtbouwconcept M’DAM een grote bijdrage geleverd aan de eerste plaats in de Forest50. M’DAM beschermt hiermee voor een periode van 30 jaar 57.915 m2 bos

Meer informatie https://www.bmb.nl/projecten/mdam-monnickendam.html

📸 StudioPXL