Houtmodulebouw

Houtmodulebouw
Duurzame oplossing voor huisvestingsvraagstukken

In de transitie naar circulair bouwen speelt hout een steeds prominentere rol. Er wordt niet alleen gebouwd met hout, maar ook meer en meer in hout. Wij willen met onze partners voorop gaan en blijven in die transitie. De toekomst vooruit, zoals wij dat van meet af aan gedaan hebben in onze Fabriek van Houten Gebouwen. Houtmodulebouw is een snelle en schone manier van bouwen en bovendien volledig circulair. We hebben aansprekende referenties in de woningbouw en scholenbouw en ervaring in projectomvang van kleinschalig tot grootschalig, hoogbouw, uitbreiding van bestaande gebouwen en verplaatsing van volledige gebouwen.

✔ Energie en duidelijkheid aan de voorkant
✔ Korte bouwtijd
✔ Schone en veilige bouwplaats en beperkte bouwoverlast
✔ CO2-besparing productieproces
✔ CO2 opslag in houten gebouwen
✔ Gezond en prettig leefklimaat
✔ Flexibele huisvesting van permanente kwaliteit
✔ Adaptief en circulair bouwen
✔ Op de lange termijn goedkoper
✔ Ervaring in projectomvang, hoogbouw, uitbreiding en
    verplaatsing met houtmodulebouw
✔ Maatwerk in configuratie en gebouwuitstraling

Houtmodulebouw voor Wonen

Houtmodulebouw voor Onderwijs

Woningbouw (CLT-modulebouw)

De woningnood is groot en raakt alle woningzoekenden. De woningnood moet niet alleen snel, maar vooral ook duurzaam opgelost worden. Een uitdaging voor gemeenten, woningcorporaties en bouwers. Daarbij is het zaak verder te kijken dan van vandaag op morgen en de koe gezamenlijk bij de horens te vatten. Hoewel de investeringskosten voor een woongebouw in duurzame houtmodulebouw vaak hoger liggen dan voor traditionele bouwmethoden, kan de exploitatie ervan op de lange termijn juist financieel gunstiger zijn. Het gebouw is volledig verplaatsbaar en aan te passen als de context verandert. Bovendien wordt niet alleen geïnvesteerd in betaalbare woningen, maar in kwaliteit, gezondheid en welzijn van bewoners.

Onderwijs – Modulinn

In ontwikkel- en transformatiegebieden zijn vaak tijdelijke scholen nodig, soms in afwachting van nieuwbouw en vervanging op zich laten wachten. Om de huisvesting snel te organiseren en gebruik te kunnen maken van beschikbare locaties voor tijdelijke huisvesting, is houtmodulebouw een oplossing. Voor wie bewust kiest voor flexibele huisvesting van permanente kwaliteit. En dus voor een fijne leeromgeving voor het kind, een gezonde en stimulerende werkomgeving voor onderwijzend personeel en een mooi houten gebouw voor de omgeving. De houten schoolgebouwen zijn adaptief aan een veranderende context, een nieuw onderwijsconcept en wensen van het betreffende schoolbestuur. Er kan eindeloos mee geconfigureerd kan worden, waarmee open ruimten ontstaan voor ontmoeting en samenspel.

Gerealiseerde projecten

Wat is houtmodulebouw?

De energie van houtmodulebouw zit in het denk- en driedimensionaal tekenwerk, de inkoop en planning vooraf. De houten modules worden onder perfecte omstandigheden volledig in onze Fabriek van Houten Gebouwen geproduceerd. Kant-en-klaar, dus inclusief wc en badkamer, ramen en deuren, elektra en installaties, isolatie, afwerking van vloeren, gevels en daken. Dat doen we niet alleen, maar samen met onze vaste bouwpartners, veelal VolkerWessels zusterbedrijven, waarmee we snel schakelen. Wij realiseren in onze Fabriek van Houten Gebouwen 2 kant-en-klare modules per dag.

Vanuit onze Fabriek van Houten Gebouwen gaan de complete modules op transport naar de bouwplaats om daar tot woon- of schoolgebouw gemonteerd te worden. Dat scheelt bouwtijd en opslag op locatie, reduceert productiefouten, werkt veilig en beperkt bouwoverlast. In dit efficiënte productieproces wordt al een maximale hoeveelheid aan CO2 bespaard ten opzichte van traditionele bouw.

Het toegepaste hout komt uiteraard uit duurzaam beheerde bossen en vormt daarmee een milieuvriendelijk alternatief voor bijvoorbeeld beton. Hout is een natuurproduct. In houten gebouwen wordt zodoende een enorme hoeveelheid CO2 opgeslagen, wat zorgt voor een gezond en prettig leefklimaat. Hout heeft langdurig restwaarde.

De houten gebouwen hebben een permanente kwaliteit, maar zijn volledig adaptief aan een veranderende context. De houten modules zijn demontabel, herbruikbaar, verplaatsbaar en opnieuw te configureren. Binnen het modulaire systeem is de maatvoering meer en meer gestandaardiseerd en geoptimaliseerd, maar zijn veel configuraties, afwerkingsmaterialen en detailleringen mogelijk. We hebben inmiddels bewezen dat ook zeer omvangrijke gebouwen en hoogbouw in houtmodulebouw mogelijk zijn.

Sinds 1927 bouwt De Groot Vroomshoop bewust met hout. De toekomst vooruit. Oprichter De Groot introduceerde het prefab bouwen in serie en startte daarmee zijn levenswerk. Wij zetten dat levenswerk nog altijd voort. We bouwen inmiddels circulair.
In 1978 vroeg De Groot Vroomshoop octrooi aan voor een in die tijd vernieuwend bouwconcept: koppelunits. Hiermee kon een versnelling worden aangebracht in de realisatie van tijdelijke huisvesting waaraan met name in het onderwijs een groeiende behoefte was. Een driedimensionaal systeem, volledig van hout en in de fabriek geprefabriceerd en voorzien van installaties en koppelbaar tot schoolgebouw op de bouwlocatie.
In het begin van het nieuwe millennium vond een kwaliteitsslag plaats. De Groot Vroomshoop Bouwsystemen ontwikkelde een huisvestingsconcept gebaseerd op het koppelunitsysteem, maar nu tweedimensionaal. Houten vloeren werden geluiddempende betonvloeren en installaties werden verwerkt in de verlaagde akoestische plafonds. De constructie werd een combinatie van staal en houtskeletbouw. Het systeem was hoogwaardiger, flexibeler, demontabel en grotendeels herbruikbaar. De huisvesting comfortabel, energiezuinig en gezonder. Sinds 2019 is dit systeem bekend onder de naam Festing. Houten koppelunits, maar dan binnenin een bestaand gebouw, kregen de merknaam Innovas.
In 2018/2019 is een vertaalslag gemaakt naar houtmodulebouw met een permanente kwaliteit. Modulinn is een gevestigd merk in flexibele onderwijshuisvesting van permanente kwaliteit en met Finch realiseren we al jaren adaptieve houten woongebouwen.

Interesse in onze diensten?

Onze medewerkers helpen u graag verder

Bel 0546-666333 of mail naar info@degrootvroomshoop.nl

Ik wil meer informatie over De Groot Vroomshoop
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Print Friendly, PDF & Email