Semipermanente huisvesting voor Geert Groteschool Zwolle

Via het onderwijsbureau Meppel is bij ons de aanvraag binnen gekomen voor de uitbreiding van De Geert Groteschool in Zwolle. Het ging om een uitbreiding van de school met semipermanente huisvesting voor een gebruiksperiode van maximaal 15 jaren. Aan de hand van het ontwerp van De Bruin Architecten uit Zwolle heeft De Groot Vroomshoop een offerte ingediend en vervolgens het werk gegund gekregen.

Inmiddels is de uitbreiding gereed en het resultaat mag er zijn! De semipermanente huisvesting sluit perfect aan bij het bestaande schoolgebouw. Wij wensen de leraren en leerlingen veel plezier in de nieuwe huisvesting.

Foto's bestaande school

Sluit uw huisvesting aan bij de leerlingprognose schooljaar 2017-2018 en verder?

De open dagen zijn achter de rug, aanmeldingen komen binnen, de leerlingprognose is gemaakt en de formatieraming is in ontwikkeling. Is het schoolgebouw nog passend? Is de verwachting dat uw school de komende jaren extra ruimte nodig heeft? Dan bent u geholpen met goede tijdelijke huisvesting. Dat moet een stimulerende omgeving zijn, waarin het onderwijzend personeel én de leerlingen prettig kunnen werken en leren.

Flexibele huisvestingsoplossingen

De ervaring leert dat tijdelijk vaak langer is dan verwacht. Reden om vooral niet in te boeten op kwaliteit en comfort. De oplossingen voor tijdelijke huisvesting van De Groot Vroomshoop zijn van hoge kwaliteit en doen niet onder voor een permanent gebouw. Wij kijken vooruit en bieden flexibele oplossingen die naar behoefte getransformeerd, verplaatst of hergebruikt kunnen worden. Binnen budget gaan wij verder dan het Bouwbesluit ons voorschrijft. We realiseren een gezond onderwijsklimaat. Onze huisvestingsoplossingen passen in het streven naar ‘Frisse Scholen’.

Bekijk onze referenties ter inspiratie of maak vrijblijvend een afspraak voor een oriënterend gesprek.